Advokatfirmaet Andreas Karoff
CVR-nr.: 35243658
Bækkelundsvej 8
8240 Risskov
Tlf.: 4089 3668

Advokatfirmaet har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos CNA Insurance Company Limited og er medlem af Advokatsamfundet.

Du kan klage over advokaten og/eller salæret til:
Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefonnummer: 33 96 97 98
Klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk